Rezonans magnetyczny wybranej partii ciała za 299 zł w Centrum Diagnostyki Obrazowej Newmedical w Gdańsku

PROVIDED BY: Provello

October 17, 2021

Szczegóły:

 • czas trwania zabiegu: 60 minut
 • specjalista wykonujący zabieg: technik
 • forma opisu badania: papierowa + zapis na płycie CD
 • konsultacja w pakiecie: tak
 • partie ciała do wyboru:
  • 1 odcinek kręgosłupa
 • ważne:
  • badanie nie może być wykonywane u pacjentów z metalicznym ciałem obcym (w obrębie gałki ocznej lub innych tkanek miękkich), z wszczepionym elektrostymulatorem serca lub implantem ślimakowym)
  • w przypadku posiadania w ciele wszczepów metalowych (pooperacyjnych), konieczne jest przed badaniem ustalenie rodzaju materiału lub nazwy fabrycznej wszczepu metalowego)
  • nie zaleca się wykonywania badań MRI w 1 trymestrze ciąży
  • przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza nie jest przeciwwskazaniem do badania
  • w przypadku badania osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecności w czasie badania
  • nie należy stosować makijażu w przypadku badania okolic głowy
  • czas badania wynosi 60 minut i wymagane jest bezwzględne leżenie (bez ruchu) przez pacjenta
  • jeżeli chory jest pobudzony lub cierpi na silny zespół bólowy uniemożliwiający leżenie, koniecznie jest wcześniejsze ustalenie z pracownią sedacji pacjenta przez lekarza anestezjologa
 • bezwzględne przeciwwskazania (wykluczające z badania):
  • rozrusznik serca (w zależności od rodzaju urządzenia)
  • neurosymulatory (np. słuchowe)
 • względne przeciwwskazania (wymagające dostarczenia dokumentacji leczenia operacyjnego):
  • metaliczne implanty ortopedyczne
  • sztuczna zastawka serca
  • klipsy naczyniowe
  • stabilizatory
  • druty i śruby
 • przeciwwskazania nie dotyczą:
  • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki
  • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze

Rezonans magnetyczny (MRI) jest metodą obrazowania, którą można wykonywać u kobiet w ciąży (po pierwszym trymestrze) i osób uczulonych na kontrast. Szczegółowy obraz jest możliwy dzięki oddziaływaniu fal radiowych o różnej częstotliwości na organizm umieszczony w polu magnetycznym. Badanie wskazane jest w ramach profilaktyki i pozwala na zaawansowaną diagnostykę problemów medycznych (np. guzy, patologie rozwojowe, udar mózgu, uszkodzenie kręgosłupa, demencja starcza).