Kurs online: Behawiorystyka zwierząt towarzyszących z zaśw. MEN za 70 zł z Centrum Rozwoju Personalnego (zamiast 300 zł)

PROVIDED BY: Provello

October 7, 2021

Informacje o kursie:

 • czas trwania kursu: 30 godz.
 • uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej
 • dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu
 • po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
  • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)
  • dyplom

Na kursie Behawiorystyka zwierząt towarzyszących omawiane są m.in:

 • wstęp do behawiorystyki
 • komunikacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa
 • behawiorysta – narzędzia i metody pracy
 • problematyczne zachowania u psów – analiza od strony behawioralnej
 • wspomaganie nawiązywania właściwych relacji człowiek-zwierzę towarzyszące

Więcej informacji o kursie dostępnych TUTAJ